Exon Biyotek
Tanı Kiti Tasarımı

Hedef mikroorganizmaların, genetik bozuklukların teşhisi için tanı kiti tasarımı